Điều khoản sử dụng
Chính sách về quyền riêng tư

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế công bố dưới đây chính sách đảm bảo quyền riêng tư hợp pháp của người sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

Xin hãy đọc kỹ những quy định trong bản chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, xin đừng sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

Bằng việc viếng thăm và sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ nói trên, quý vị đã đồng ý những điều khoản của chính sách của Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế về quyền riêng tư được trình bày sau đây.

Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế tải cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người viếng thăm Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế .

Xin lưu ý rằng Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về các khách viếng thăm, hình thức kết nối vào Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế và các thông tin liên quan đến Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng

Để đáp ứng yêu cầu của quý vị, hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như góp ý, Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ, và địa chỉ email.

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.

Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.

Bảo mật

Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.

Tuy nhiên, Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.

Tính chính xác của thông tin thu thập

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có được liên quan đến hoạt động của Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận diện khách viếng thăm

Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà các khách hàng viếng thăm Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế này, thông tin này có thể giúp Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục cải thiện Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế .

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên đĩa cứng của quý vị mà những thông tin này được một cookies từ Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Cổng dịch vụ công, website khác cũng sử dụng chúng. Các cookies được lưu trên máy tính của quý vị chứ không phải trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế .

Nếu quý vị không muốn nhận các cookies, hoặc muốn được thông báo khi chúng được sử dụng, thì quý vị cần thiết lập chế độ cho trình duyệt của quý vị làm điều này, nếu trình duyệt của quý vị cho phép.

Thay đổi chính sách riêng tư

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế