Hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp

Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh:

Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng đài: 0234.3856868

Trung tâm Hành chính công thành phố Huế:

Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.38493233

Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà:

Địa chỉ: 107 Cách Mạng tháng 8, Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Điện thoại: 0234.35675454

Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy:

Địa chỉ: Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

Điện thoại: 0234.38637735

Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới:

Địa chỉ: 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

Điện thoại: 0234.39778146

Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông:

Địa chỉ: 189 Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Điện thoại: 0234.38930387

Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền:

Địa chỉ: 31 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Điện thoại: 0234.35523748

Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc:

Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phong Điền

Điện thoại: 0234.36846629

Trung tâm Hành chính công huyện Phú Vang:

Địa chỉ: đường Đỗ Tram, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

Điện thoại: 0234.386845210

Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền:

Địa chỉ: 01 Trần Quang Nợ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Điện thoại: 0234.3564274