Khảo sát về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

A. Thông tin cá nhân người trả lời khảo sát

B. Phần câu hỏi khảo sát

Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng
I. Tiếp cận dịch vụ
1. Cơ quan cung cấp thông tin về việc giải quyết TTHC theo nhiều hình thức, dễ tiếp cận, dễ hiểu đối với mọi người dân.
2. Trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC có biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy.
3. Trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC sạch sẽ, văn minh.
4. Trang thiết bị phục vụ người dân đầy đủ, chất lượng tốt, dễ sử dụng.
II. Thủ tục hành chính
5. Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận và trả kết quả là dễ thấy, dễ hiểu.
6. Thành phần hồ sơ mà Ông/Bà được yêu cầu nộp là đúng quy định.
7. Mức phí/lệ phí mà Ông/bà được yêu cầu nộp là đúng quy định.
8. Thời hạn giải quyết TTHC cho Ông/Bà là đúng quy định (tính từ ngày Ông/Bà nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả).
III. Công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả TTHC
9. Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng đối với Ông/Bà.
10. Công chức cung cấp thông tin, trả lời kịp thời đầy đủ các câu hỏi, ý kiến của Ông/Bà.
11. Công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, đảm bảo Ông/bà hoàn thiện hồ sơ sau một lần hướng dẫn.
12. Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc cho Ông/Bà.
13. Công chức tận tình trong quá trình giải quyết công việc
IV. Kết quả giải quyết TTHC
14. Kết quả giải quyết TTHC của Ông/Bà được trả đúng hẹn
15. Kết quả giải quyết TTHC của Ông/Bà có thông tin đầy đủ, chính xác.
16. Kết quả giải quyết TTHC của Ông/Bà đảm bảo tính công bằng
V. Cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân (Đối với người dân đã từng có phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước)
17. Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị giúp người dân phản ánh, kiến nghị dễ dàng.
18. Cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đúng quy định.
19. Cơ quan thông báo kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của Ông/Bà kịp thời.
XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ÔNG/ BÀ ĐÃ THAM GIA TRẢ LỜI KHẢO SÁT!