Câu hỏi thường gặp

1. Tài khoản đăng nhập là gì?
2. Lợi ích của việc đăng ký tài khoản đăng nhập
3. Cách thức đăng ký một tài khoản đăng nhập
4. Bảo mật tài khoản đăng nhập
5. Dịch vụ công trực tuyến là gì ?
6. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào ?
7. Nhận kết quả khi ứng dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào ?
8. Chữ ký số là gì ?
9. Làm sao để có chữ ký số?
10. Tài khoản đăng nhập đã xác thực tính pháp lý rồi thì có cần thêm chữ ký số nữa không?
Tổng cộng12   Đầu Trước 1 2 Sau Cuối