Nộp hồ sơ trực tuyến

Kết quả

3 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: lý lịch tư pháp
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp
Tổng số 3