Nộp hồ sơ trực tuyến

Kết quả

11 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổng số 11