Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đối với đối tượng thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT: a) 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; b) Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao...    
2 Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: a) 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; b) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); c) 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi...    
3
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!