Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 - Tờ trình xin điều chỉnh diện tích sử dụng đất của tổ chức sử dụng đất (bản chính);    
2 - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính);    
3 - Văn bản pháp lý có liên quan đến việc tăng giảm diện tích, nếu có (bản sao);    
4 - Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu có, (bản sao);    
5 - Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất, nếu có (Chứng thực bản sao từ bản chính).    
6
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!