Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 * Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được UBND cấp xã xác nhận    
2 Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ    
3 * Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh    
4 * Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm:    
5 + Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học    
6 + Nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ...    
7 * Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm:    
8 + Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật    
9 + Biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh    
10 * Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6...    
11 + Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật    
12 + Giấy xác nhận thu nhập của UBND cấp xã    
13 + Biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh    
14 * Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng phải có thêm biên bản ủy quyền    
15 Giấy báo tử    
16 Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”    
17
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!