Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Bản khai bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ    
2 * Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ cần thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Biên bản của gia đình hoặc họ tộc    
3 * Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ cần thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi    
4
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!