Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Kiểm định lần đầu để lập Hồ sơ phương tiện: a) Bản chính Giấy đăng ký xe và các giấy tờ sau còn hiệu lực: - Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng. - Bản sao giấy đăng ký xe...    
2 Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;    
3 Bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới nhập khẩu đối với xe cơ giới...    
4 Bản chính giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo);    
5 Hồ sơ kiểm định lần tiếp theo gồm: Khi xe cơ giới vào kiểm định, chủ xe phải xuất trình các giấy tờ nêu tại các mục a, b, d và đ của phần 1 ở trên.    
6 Bản sao có chứng thực: Hồ sơ tịch thu bán đấu giá đối với xe cơ giới bị tịch thu, bán đấu giá. Quyết định thanh lý đối với xe của lực lượng quốc phòng, công an, xe dự trữ Quốc gia.    
7 Bản chính giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới được cấp theo qui định Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011;...    
8
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!