Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 * Trường hợp cấp lại GCN trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị, chủng loại, số lượng xe sát hạch: Văn bản đề nghị cấp lại GCN trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.    
2 * Trường hợp cấp lại GCN trung tâm sát hạch lái xe khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của GCN: Văn bản đề nghị cấp lại GCN trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt...    
3
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!