Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đề nghị thành lập Quỹ    
2 Dự thảo (kèm file điện tử) Điều lệ Quỹ    
3 Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp thành lập quỹ    
4 Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban sáng lập quỹ. Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản...    
5 Bản sao di chúc có chứng thực; Hợp đồng uỷ quyền có công chứng    
6 Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ    
7 Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ    
8
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!