Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;    
2 Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ    
3 Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;    
4 Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;    
5 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;    
6 Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).    
7
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!