Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (01 tờ) bản chính    
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc BVTV (01 tờ).    
3 Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (01 tờ)    
4 Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-két quảng cáo    
5 Lưu ý: Trường hợp tổ chức – cá nhân đã có Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo do Cục Bảo vệ thực vật cấp thì không cần hồ sơ trên    
6
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!