Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 - Hồ sơ xin nhận con nuôi bao gồm: + Đơn xin nhận con nuôi;    
2 + Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;    
3 + Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;    
4 + Bản điều tra tâm lý, gia đình;    
5 + Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;    
6 + Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;    
7 + Phiếu lý lịch tư pháp;    
8 +Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hoá lãnh sự tại Cơ quan đại diện...    
9
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!