Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 1- Văn bản đề nghị thành lập ngân hàng mô - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập ngân hàng mô; - Những nội dung chính của đề án thành lập ngân hàng mô; - Những vấn đề còn có ý...    
2 2- Đề án thành lập ngân hàng mô, bao gồm các nội dung chính sau: - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập ngân hàng mô - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng mô - Loại hình ngân...    
3
 
Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!