Nộp hồ sơ trực tuyến

 Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất

Lĩnh vực:
Đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh diện tích giao đất, cho thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Cơ quan quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

d) UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trao cho người được giao đất, cho thuê đất;

e) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa, chuyển thông tin địa chính cho Cơ quan Thuế ban hành thông báo đơn giá thuê đất, giá tiền sử dụng đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở cho Cơ quan Thuế ban hành thông báo giá tiền thuê đất, giá tiền sử dụng đất;

f) Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

 

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Tờ trình xin điều chỉnh diện tích sử dụng đất của tổ chức sử dụng đất (bản chính); Bản chính
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính); Bản chính
- Văn bản pháp lý có liên quan đến việc tăng giảm diện tích, nếu có (bản sao); Bản sao
- Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu có, (bản sao); Bản sao
- Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất, nếu có (Chứng thực bản sao từ bản chính). Bản sao hợp lệ

Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ), riêng bản đồ (07 bản).

Không