Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp)

Lĩnh vực:
Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công : Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

Ghi chú: Sở Tài chính tham mưu bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)
Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí)
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có