Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)

Lĩnh vực:
Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Bước 1: Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với các cơ quan đơn vị cấp tỉnh khi phát hiện tài sản công (trừ tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản) thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ đến Sở Tài chính để Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị và hồ sơ (nếu có), Giám đốc Sở Tài chính giao cho Phòng chuyên môn thuộc sở kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng tài sản công theo kiến nghị.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo của phòng chuyên môn về việc kiểm tra, xác minh, Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định thu hồi tài sản nếu tài sản thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Tài chính có văn bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị được biết.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản kiến nghị thu hồi tài sản của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác
Các hồ sơ có liên quan đến tài sản kiến nghị thu hồi (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có