Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực:
Tổ chức cán bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: từ 08h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Thời hạn giải quyết:
17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (17 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH; 07 ngày làm việc tại UBND tỉnh)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị xếp hạng hoặc xếp hạng lại theo quy định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan, lập hồ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định xếp hạng, quyết định xếp lại hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị
- Bảng phân tích, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo mẫu và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không