Nộp hồ sơ trực tuyến

 Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Lĩnh vực:
Tin học - Thống kê
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không giải quyết, chỉ thực hiện cập nhật bổ sung thông tin trong ngày. (Không giải quyết, chỉ thực hiện cập nhật bổ sung thông tin trong ngày.)
Phí, lệ phí:
0

* Đối với đơn vị (tổ chức ):

 Bước 1: Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, Chủ đầu khai báo theo Biểu mẫu và quét thành file điện tử để gửi đăng ký tại Website Trung tâm Dịch vụ hành chính công (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) tại Mục “ Sở Tài chính”, lựa chọn thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách để đăng ký.

Bước 2: Thực hiện cập nhật bổ sung thông tin trong ngày.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
File điện tử quét scan theo mẫu “Tờ khai bổ sung thông tin dự án “
- File điện tử quét scan Quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định điều chỉnh đầu tư dự án (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không