Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Lĩnh vực:
Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Buớc 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 3: Khi đến nhận kết quả, tổ chức xuất trình phiếu hẹn.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư
Danh mục tài sản mua sắm
Quyết định phê duyệt dự án, dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt)
Văn bản thẩm định giá hàng hóa hoặc báo giá của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau
Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm
Các tài liệu khác (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ: 02

Không có