Nộp hồ sơ trực tuyến

 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Lĩnh vực:
Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, Thành phố Huế.
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần.
Thời hạn giải quyết:
Trong 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:

- Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký giải thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) nơi đặt trụ sở chính của tổ chức hoặc cá nhân cư trú.

- Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định.

- Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phải trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ
Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng.

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không