Thủ tục Quỹ tự giải thể

Lĩnh vực:
Hội, tổ chức phi chính phủ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày (Sở Nội vụ 10 ngày; UBND tỉnh 5 ngày.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Bước 1. Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (qua bộ phận Sở Nội vụ) đề nghị giải thể quỹ.

Bước 2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Bước 3. Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, UBND tỉnh xem xét, quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị giải thể
Nghị quyết của Hội đồng quản lý về tự giải thể; trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;
Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch HĐQL quỹ, Trưởng Ban kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán của quỹ
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ
Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử của tỉnh
Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tài sản của quỹ.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.