Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức

Lĩnh vực:
Thể dục Thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Văn hóa Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao thể thao tỉnh tổ chức nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải đến Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao thể thao tỉnh tổ chức theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn khi tổ chức giải;
Điều lệ giải thể thao;
Chương trình thi đấu.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không