130 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cấp huyện 3
2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện 3
3. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện 3
4. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp huyện 3
5. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện 3
6. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực Cấp huyện 3
7. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
8. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
9. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
10. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
11. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp huyện 3
12. Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai Đất đai Cấp huyện 3
13. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện 3
14. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện 3
15. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Cấp huyện 3
16. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp huyện 3
17. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Cấp huyện 3
18. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Cấp huyện 3
19. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Cấp huyện 3
20. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai Cấp huyện 3
Tổng số 130