Nộp hồ sơ trực tuyến

Thủ tục hành chính

75 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
1. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
2. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
3. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
4. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
5. Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
6. Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
7. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
8. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
9. Tuyển sinh trung học phổ thông lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
10. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
11. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
12. Xin học tại lại trường khác đối với học sinh trung học lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
13. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần
14. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
15. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
16. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
17. Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
18. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục lĩnh vực giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
19. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
20. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình
Tổng số 75