27 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Đặc cách tốt nghiệp THPT Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 3
2. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 3
3. Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 3
4. Công nhận văn bằng văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3
5. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3
6. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3
7. Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 3
8. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 3
9. Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 3
10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 3
11. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 3
12. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo 3
13. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo 3
14. Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo 3
15. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo 3
16. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo 3
17. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo 3
18. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo 3
19. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo 3
20. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo 3
Tổng số 27