76 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
4. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
5. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
6. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
7. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
8. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
9. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
10. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
11. Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
12. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
13. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
14. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
15. Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
16. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
17. Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
18. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
19. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
20. Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
Tổng số 76