Nộp hồ sơ trực tuyến

Thủ tục hành chính

126 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
2. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
3. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
5. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
6. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
7. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
8. Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
9. Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
10. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
11. Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
12. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
13. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
14. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
15. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
16. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
17. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
18. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
19. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
20. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
Tổng số 126