94 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
4. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
5. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
7. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
8. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
9. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
10. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
11. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
12. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
13. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
14. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
15. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
16. Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
17. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
18. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
19. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
20. Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3
Tổng số 94