46 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
2. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
3. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
4. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
5. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
6. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
7. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
8. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
9. Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
11. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
12. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
13. Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
14. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
15. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
16. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
17. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
18. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
19. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
20. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
Tổng số 46