24 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
2. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
3. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
4. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
5. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
6. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
7. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
8. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
9. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
10. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
11. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
12. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
13. Khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
14. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
15. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
16. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
17. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
18. Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
19. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
20. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4
Tổng số 24