Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (10 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

* Trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù

- Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ kèm giấy tờ chứng minh đã chấp hành xong hình phạt tù gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

* Trường hợp bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú

- Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi từ tháng liền kề sau tháng nhận được đơn.

* Trường hợp đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ

- Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi từ tháng liền kề sau tháng nhận được đơn.

* Trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ kết luận của cơ quan điều tra không khai man, giả mạo hồ sơ ra quyết định hưởng lại chế độ kể từ ngày có quyết định tạm đình chỉ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị hưởng lại chế độ
Giấy tờ chứng minh đã chấp hành xong hình phạt tù; hoặc Giấy tờ chứng minh nơi cư trú mới trong nước; hoặc Quyết định tạm đình chỉ chế độ ưu đãi và kết luận của cơ quan điều tra

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không