Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3897.129
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quy định (Không quy định thời gian hoàn thành)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Bản khai bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
* Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ cần thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Biên bản của gia đình hoặc họ tộc
* Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ cần thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin