Giám định vết thương còn sót

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
35 ngày làm việc (35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở Y tế; 25 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Người hưởng chính sách như thương binh làm đơn đề nghị giám định vết thương còn sót gửi Sở Lao động – TB&XH kèm các giấy tờ có liên quan. (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế)

- Bước 2: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối chiếu, sao hồ sơ gốc đang lưu tại Sở để giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức khám giám định, xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, chuyển biên bản giám định y khoa đến Sở LĐ-TBXH.

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, Sở Lao động – TB&XH ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót
Bản sao Giấy chứng nhận bị thương
Bản sao Biên bản của các lần giám định trước
Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể
Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không