Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3897.129
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
35 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ liệt sĩ.

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

- Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.

- Bước 4: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không