Nộp hồ sơ trực tuyến

Thủ tục hành chính

5 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
1. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công quản lý công sản Sở Tài chính Toàn trình
2. Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội quản lý công sản Sở Tài chính Toàn trình
3. Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng quản lý công sản Sở Tài chính Một phần
4. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý giá Sở Tài chính Toàn trình
5. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tin học - thống kê Sở Tài chính Toàn trình
Tổng số 5