Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

Lĩnh vực:
Lý lịch tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tư pháp
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày (Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

+ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế:

Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế; trường hợp không có nơi thường trú nhưng tạm trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế; trường hợp cư trú ở nước ngoài nhưng trước khi xuất cảnh cư trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người nước ngoài cư trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP). Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không