Đánh giá toàn tỉnh

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG VÀ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Mức độ thường xuyên cập nhật thông tinKhả năng dễ dàng tìm kiếm thông tin, bố trí giao diệnTốc độ truy cập thông tin (đọc thông tin, tải các mẫu biểu)Mức độ tiện lợi khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến (dễ dàng sử dụng, thông tin hai chiều cho phép nộp đơn qua mạng, khả năng trợ giúp)Thái độ xử lý thủ tục của CQNN qua mạng (độ nhiệt tình, thời gian đáp ứng)Khả năng bảo mật các thông tin cá nhân trên mạngSự phối hợp giữa các CQNN, để người dân không phải vào nhiều website, không phải cung cấp lặp lại thông tin nhiều lần khi sử dụng các dịch vụ qua InternetMã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã hiển thị ở hộp dưới đây