CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Điện thoại: 0234.2211222     Fax: 0234.2220330     Email: pctth@cpc.vn

Thiết kế, lắp đặt mặt trời mái nhà

Lĩnh vực:
Các dịch vụ hỗ trợ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Phòng Giao dịch khách hàng các Điện lực
Điện thoại: 19001909
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Khi nhận được yêu cầu
Phí, lệ phí:
0

Liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung: 19001909 hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh TT-Huế

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về

Số lượng bộ hồ sơ: 0