CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Điện thoại: 0234.2211222     Fax: 0234.2220330     Email: pctth@cpc.vn

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (khách hàng ngoài sinh hoạt)

Lĩnh vực:
Dịch vụ cung cấp điện mới
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực
Điện thoại: 19001909
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
Phí, lệ phí:

1.     Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng.

2.     Khách hàng thống nhất với Đơn vị giải quyết thời điểm khảo sát, chủ thể HĐMBĐ, thoả thuận vị trí và thời gian lắp đặt công tơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của Khách hàng.

3.     Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và nghiệm thu, ký HĐMBĐ đã được ĐL/CTĐL ký trước, giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

Tổ chức/cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ vào nhà cho Khách hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn và quy định an toàn điện.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt
Bảng đăng kí biểu đồ phụ tải
Hộ khẩu thường trú/Sổ tạm trú
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
Quyết định phân nhà/Hợp đồng mua bán nhà/Hợp đồng ủy quyền quản lý & sử dụng nhà hoặc đất
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập đơn vị
Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu/ Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Tại địa điểm mua điện)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy phép đầu tư/ Quyết định thành lập đơn vị (Tại địa điểm mua điện)
Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc
Giấy tờ tùy thân

Số lượng bộ hồ sơ: 1

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ.

2. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

3. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.