CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Điện thoại: 0234.2211222     Fax: 0234.2220330     Email: pctth@cpc.vn

Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

Lĩnh vực:
Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực
Điện thoại: 19001909
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

1.     Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại Phòng giao dịch khách hàng Điện lực.

2.     Khách hàng tham gia ký HĐMBĐ, giữ 01 bản cùng thời điểm thay đổi chủ thể.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới
Giấy đề nghị

Số lượng bộ hồ sơ: 1

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ.

2. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

3. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.