CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Điện thoại: 0234.2211222     Fax: 0234.2220330     Email: pctth@cpc.vn

Thay đổi mục đích sử dụng điện

Lĩnh vực:
Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực
Điện thoại: 19001909
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

1.     Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng.

2.     Khách hàng thống nhất với Đơn vị giải quyết thời điểm khảo sát, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của Khách hàng hoặc tại Phòng Giao dịch khách hàng.

3.     Khách hàng tham gia ký HĐMBĐ/Phụ lục HĐMBĐ, Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện (nếu có) giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

Tổ chức/cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ vào nhà cho Khách hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn và quy định an toàn điện

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Khác
Giấy đề nghị
Bảng liệt kê thiết bị
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Tại địa điểm mua điện)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy phép đầu tư/ Quyết định thành lập đơn vị

Số lượng bộ hồ sơ: 1

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ.

2. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

3. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.