CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Điện thoại: 0234.2211222     Fax: 0234.2220330     Email: pctth@cpc.vn

Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (khách hàng sinh hoạt)

Lĩnh vực:
Dịch vụ cung cấp điện mới
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực
Điện thoại: 19001909
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 30 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

1.     Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng.

2.     Khách hàng thống nhất với Đơn vị giải quyết thời điểm khảo sát, chủ thể HĐMBĐ, thoả thuận vị trí và thời gian lắp đặt công tơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của Khách hàng.

3.     Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và nghiệm thu, ký HĐMBĐ đã được ĐL/CTĐL ký trước, giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

Tổ chức/cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ vào nhà cho Khách hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn và quy định an toàn điện.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy đề nghị mua điện
Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
Giấy tờ xác định chủ thể HĐ MBĐ
Hộ khẩu thường trú/Sổ tạm trú
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
Quyết định phân nhà/Hợp đồng mua bán nhà/Hợp đồng ủy quyền quản lý & sử dụng nhà/Hợp đồng thuê nhà
Giấy ủy quyền của các hộ sử dụng điện chung/ Danh sách hộ dùng chung
Thông tin đăng ký đấu nối
Giấy phép hoạt động điện lực (đối với khách hàng mua buôn điện, trừ trường hợp được miền giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 3 thông tư 21/2020/TT-BCT)

Số lượng bộ hồ sơ: 1

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ.

2. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

3. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.