CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ

 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Điện thoại: 0234.2211222     Fax: 0234.2220330     Email: pctth@cpc.vn

Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (khách hàng ngoài sinh hoạt)

Lĩnh vực:
Dịch vụ cung cấp điện mới
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực
Điện thoại: 19001909
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 30 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

I.     Trường hợp công trình điện do khách hàng đầu tư:

    1. Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA.

         a.Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, Thỏa thuận đấu nối. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - ĐL/CTĐL

         b. Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - Sở Xây dựng/Sở Giao thông công chính/UBND các cấp theo thẩm quyền.

         c. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - Cơ quan quản lý môi trường

         d. Thi công xây dựng công trình điện . Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng

         e. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm thu và đóng điện. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - ĐL/CTĐL

   2. Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp lớn hơn 2.000kVA.

        a.Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, Thỏa thuận đấu nối. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - ĐL/CTĐL

        b. Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch điện.. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - Sở công thương

        c. Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện cấp. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - Sở Xây dựng/Sở Giao thông công chính/UBND các cấp theo thẩm quyền.

       d. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - Cơ quan quản lý môi trường

        e. Thi công xây dựng công trình điện. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng

        f. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm thu và đóng điện. Trách nhiệm thực hiện: Khách hàng - ĐL/CTĐL

II.  Trường hợp công trình điện do ĐL/CTĐL đầu tư, ĐL/CTĐL, tổng thời gian là 30 ngày làm việc (bao gồm thời gian thực hiện của ĐL/CTĐL và thời gian giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước).

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Hộ khẩu thường trú/Sổ tạm trú
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
Quyết định phân nhà/Hợp đồng mua bán nhà/Hợp đồng ủy quyền quản lý & sử dụng nhà/Hợp đồng thuê nhà/địa điểm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập đơn vị
Giấy đề nghị mua điện
Biểu đồ phụ tải điển hình một ngày đêm
Thông tin đăng ký đấu nối
Giấy tờ tùy thân
Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện
Giấy phép hoạt động điện lực (đối với khách hàng mua buôn điện, trừ trường hợp được miền giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 3 thông tư 21/2020/TT-BCT)

Số lượng bộ hồ sơ: 1

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ.

2. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

3. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.