Thông tin và dịch vụ dành cho công dân

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan cho trẻ dưới 6 tuổi.

Có con nhỏ Cư trú Bảo hiểm y tế Khai sinh Liên thông khai sinh, bảo hiểm, cư trú

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc học tập của cá nhân từ mầm non đến sau đại học.

Học tập Học tập ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước Cấp văn bằng, chứng chỉ; công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở nước ngoài cấp Học bổng và chính sách hỗ trợ Chuyển trường Tuyển sinh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến quá trình lựa chọn nghề nghiệp, nơi làm việc và quá trình làm việc của cá nhân.

Việc làm Chứng chỉ hành nghề Thuế thu nhập cá nhân Cấp phép lao động cho người nước ngoài Nâng ngạch Bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, trợ cấp Tuyển dụng Hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến thường trú, tạm trú và cấp một số loại giấy tờ tùy thân của cá nhân.

Cư trú và giấy tờ tùy thân Hộ chiếu Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân Giấy Lưu trú Sổ Tạm trú Hộ khẩu

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc thực hiện các quy định về hôn nhân và gia đình.

Hôn nhân và gia đình Cải chính, trích lục hộ tịch Nhận con nuôi Nhận cha, mẹ con Giám hộ Kết hôn

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu, sử dụng tài sản là nhà ở, đất đai của cá nhân.

Nhà ở, đất đai Xây dựng công trình, nhà ở Chuyển mục đích sử dụng Góp vốn, thế chấp Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khám, chữa bệnh và các chính sách Y tế

Sức khỏe và y tế Chính sách Y tế Khám, chữa bệnh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc đáp ứng đủ điều kiện về phương tiện và người lái khi tham gia giao thông.

Phương tiện và người lái Đăng kiểm phương tiện Đăng ký phương tiện Giấy phép lái xe

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc chuẩn bị nghỉ hưu và thực hiện chế độ hưu trí.

Hưu trí Chế độ hưu trí Chuẩn bị nghỉ hưu

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai tử và việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người đã mất, cũng như người thân của họ.

Người thân qua đời Chế độ tử tuất, mai táng phí Khai tử