Thủ tục hành chính

16 thủ tục hành chính trong nhóm Có con nhỏ

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch Cấp xã Một phần
2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
4. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã Một phần
5. Nhập quốc tịch Việt Nam Tư pháp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
6. Trở lại quốc tịch Việt Nam Tư pháp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
7. Thôi quốc tịch Việt Nam Tư pháp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
8. Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Khoa học công nghệ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Một phần
9. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản Sở Y tế Một phần
10. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản Sở Y tế Một phần
11. Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Toàn trình
12. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Toàn trình
13. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Toàn trình
14. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Thu BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm Xã hội tỉnh Một phần
15. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm Xã hội tỉnh Một phần
16. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm Xã hội tỉnh Một phần
Tổng số 16