Kết quả

4 thủ tục hành chính trong nhóm Cấp văn bằng, chứng chỉ; công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở nước ngoài cấp

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 4